Khỉ Phong Thủy

Khỉ trên như ý thái sơn,tăng tài phát lộc,may mắn K005M

5,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ trên như ý Thái Sơn, bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 13m x 31cm. + Khối lượng: 1.55kg + Ý nghĩa : Nhất Sanh Như Ý – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và

Mã thượng phong hầu,công danh thăng tiến,vượng tài K009M

3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 18m x 36cm. + Khối lượng: 2.55kg + Ý nghĩa : Mã Thượng phong Hầu – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ mã đáo thành công,bổ trợ công danh thăng tiến K084M

2,888,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 14m x 31cm. + Khối lượng: 2.3kg + Ý nghĩa : Mã Đáo Thành Công – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ thuận tâm như ý,công danh thăng tiến,vượng tài K086M

2,503,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 15m x 38cm. + Khối lượng: 2.0kg + Ý nghĩa : Thuận Tâm Như Ý – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ đá cẩm thạch lớn,công danh thăng tiến,vượng tài K888M

6,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn đá cẩm thạch (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 21cm + Khối lượng: 3.2kg + Ý nghĩa : biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may

Khỉ thần tài,tăng tài phát lộc,may mắn K052M

1,444,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng khỉ thần tài ôm tháp nguyên bảo trên đế thủy tinh, bột đá (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 16cm x 9bcm x 20cm + Khối lượng : 1.1kg + Ý nghĩa : Chiêu Tài Tấn Bảo – biểu

Khỉ đá cẩm thạch nhỏ,phát lộc,hóa giải vận rủi K666M

4,380,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn đá cẩm thạch (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 14cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa : biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may