This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Mã thượng phong hầu,công danh thăng tiến,vượng tài K009M

3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 18m x 36cm. + Khối lượng: 2.55kg + Ý nghĩa : Mã Thượng phong Hầu – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ mã đáo thành công,bổ trợ công danh thăng tiến K084M

2,888,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 14m x 31cm. + Khối lượng: 2.3kg + Ý nghĩa : Mã Đáo Thành Công – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ thuận tâm như ý,công danh thăng tiến,vượng tài K086M

2,503,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 15m x 38cm. + Khối lượng: 2.0kg + Ý nghĩa : Thuận Tâm Như Ý – Biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông

Khỉ đá cẩm thạch lớn,công danh thăng tiến,vượng tài K888M

6,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn đá cẩm thạch (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 21cm + Khối lượng: 3.2kg + Ý nghĩa : biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may

Thiềm thừ thạch anh,vượng tài khí,ngậm giữ của cải HM167

2,940,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7.5cm x 5cm x 5cm. + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, tránh tài lộc thất thoát, mang lại điềm

Thiềm thừ hoàng long lớn,tăng tài phát lộc,thịnh vượng HM026

2,040,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 14cm x 12cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm

Thiềm thừ xanh cõng cải,thu hút tài lộc dồi dào H157G

1,360,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) xanh cõng cải, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 23cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho

Chiêu tài kim thiềm,tấn tài lộc,ngậm giữ của cải E073

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 24cm x 27cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát, tạo sự

VP Phong Thủy – Vật Phẩm Phong Thủy – Đồ Phong Thủy – Đá Phong Thủy