thuyền buồm phong thủy

Thuyền buồm xanh đựng bút,làm ăn phát đạt H447G

1,998,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm xanh đựng bút, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 10cm x 25.5cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc luôn

Thuyền rồng sa kim lớn,chở tài rước lộc, may mắn K095M

6,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng, bột đá sa kim (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 49cm x 16cm x 52cm + Khối lượng: 4.85 kg + Ý nghĩa: Nhất Phàm Phong Thuận – Biểu tượng cho sự thành công, giúp cho công việc

Thuyền rồng lam ngọc nhỏ,bổ trợ kinh doanh mua bán HM182

2,520,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng đá lam ngọc nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 7.5cm x 26.5cm + Khối lượng : 1kg + Ý nghĩa : biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước